De missie van NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van mensen met een beperking tot vrijwilliger en fan. Dat betekent ook het realiseren van een sociaal veilig sportklimaat. Als KBN delen we deze missie. Daarom ondersteunen NOC*NSF en de KBN de campagne “Blijf je stil of praat je er over?” van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Bij het CVSN kunnen sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders terecht voor advies en het melden over grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld (seksuele-) intimidatie, pesten of discriminatie. Wanneer je iets ziet of meemaakt waarvan je niet zeker bent of het kan is het belangrijk hierover het gesprek aan te gaan. Die boodschap wil het CVSN met behulp van hun nieuwe campagne aan alle sporters uitdragen. Dat kan niet zonder inzet van de sportbonden en jullie verenigingen, samen zorgen we voor een veilig sportklimaat.

Centrum Veilige Sport Nederland heeft een scala aan materialen ter beschikking gesteld die gebruikt kunnen worden om sociale veiligheid en preventie bespreekbaar te maken en om het meldpunt van het CVSN onder de aandacht te brengen.

Komend jaar zal er onder andere via social media campagnes met grote regelmaat aandacht voor sociaal veilige sport komen door het CVSN. Op de website van het CVSN vind je meer informatie over de campagne en download je gemakkelijk de campagnematerialen. De materialen en templates zijn ook via Sportbase beschikbaar voor de sportbonden en gemeenten, en via Clubbase voor de verenigingen.  De video “Blijf je stil of praat je er over?” is hier te zien. Ga hier naar de campagne pagina.

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de KBN, Caroline Splinter-de Zwart. Zij is te bereiken via email; vcp.kbn@ziggo.nl en telefonisch 06-41109513.

Voor informatie over preventieprogramma’s, opleiding en de regeling gratis VOG, en voor signalen rondom incidenten kun je contact opnemen met het CVSN via centrumveiligesport@nocnsf.nl of 0900 20 25 590.