Als bestuur hebben we het Bondserkenningen beleid gemaakt. Doel hiervan is om een eenduidig beleid te hebben omtrent wanneer een kandidaat in aanmerking komt voor een Bonds Erkenning.

Met een Bonds Erkenning en de nieuwe opleidingen kunnen er meer leraren komen waarvan een standaard aan kwaliteit gegarandeerd is. Met meer erkende leraren kunnen er meer (nieuwe) scholen komen en/of bestaande scholen groeien in de mogelijkheid om kwalitatief goede lessen te verzorgen.

Het beleid Bondserkenningen is hier te lezen.