Eens in de vier jaar vindt vanuit NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK) een audit plaats, waarbij wordt gecontroleerd of de KBN opleidingen op inhoudelijk en procedureel vlak in overeenstemming zijn met de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) vanuit NOC*NSF.

NOC*NSF heeft de KBN opleidingen wederom positief beoordeeld! Dit betekent dat de KBN opleidingen voor de komende vier jaar erkend zijn door NOC*NSF, en dat de toetsing voldoet aan de overeengekomen kwaliteitscriteria vanuit NOC*NSF. Tevens zijn bepaalde opleidingen erkend door het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF), waardoor kwalificaties qua niveau ook kunnen worden vergeleken met elkaar en kwalificaties uit het buitenland.

Het bestuur van de KBN wil de opleidingscommissie, toetsingscommissie, leraren en beoordelaars van harte bedanken! De samenwerking van de commissies en andere betrokkenen gedurende de afgelopen anderhalf jaar heeft geleid tot dit prachtige eindresultaat, en biedt veel vertrouwen voor de komende cyclus met opleidingen.