De gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen vanaf 15 maart 2020 zijn groot. Het Mulier Instituut heeft een Monitor samengesteld met daarin de tot en met juni 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in de sportwereld. Deze rapportage is een eerste overzichtsstudie in een serie monitorrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector gevolgd worden.

Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

  • Een samenvatting van de rapportage is hier te lezen.

Bron: Mulier Instituut