Veel mensen hebben op dit moment nog steeds ‘last’ van het coronavirus, maar hoe ga je hier op een positieve manier mee om?

Erik Hein, voor sommigen mogelijk bekend van de KBN opleiding, heeft hierover een interessant artikel geschreven met veel informatie en handige tips. Hij doet verslag van deze ‘ondenkbare’ periode en wil sporters en coaches handvatten en perspectief bieden om met deze crisis om te gaan.

“De vijf pijlers van de positieve psychologie bieden een evenwichtige benadering van het menselijk welbevinden, waaraan sporters zich kunnen spiegelen en op basis waarvan vele interventies mogelijk zijn. “

Erik heeft akkoord gegeven dat wij dit artikel mogen publiceren ter informatie voor onze leden. Bekijk het artikel hier.