Vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) willen we de kans op grensoverschrijdend gedrag in de sport verkleinen. Daarom raden we sportverenigingen aan om altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor hun vrijwilligers. Dat kan gratis, maar helaas maken nog niet veel verenigingen gebruik van de Regeling Gratis VOG.

Om het aanvragen van de gratis VOG te stimuleren en te laten zien hoe de procedure in zijn werk gaat heeft NOC*NSF een animatievideo ontwikkeld.

 

Naast het verspreiden van de video geeft het CVSN ook (online) voorlichtingsbijeenkomsten en helpen ze individuele verenigingen met de ontwikkeling van een actief preventie- en integriteitsbeleid waarmee ze in aanmerking komen voor de Regeling Gratis VOG. Heb je hier vragen over, dan kun je altijd mailen naar vog@nocnsf.nl