In maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over het scheidsgerecht en KBN evenementen.

Helaas hebben wij sindsdien te maken gekregen met het coronavirus, wat heeft geleid tot serieuze aanpassingen op onder andere sportief gebied.

Het bestuur van de KBN heeft, in verband met de coronacrisis, besloten om de verplichting om minimaal één scheidsrechter met KBN licentie ter beschikking te stellen bij KBN en OAV toernooien uit te stellen tot 1 september 2021. Ook verlengen we de geldigheid van de Nederlandse KBN Coach licenties met één jaar. Meer informatie kunt u lezen in bijgevoegde brief van de KBN voorzitter. Informatie over de WKF coach licenties is te vinden op onze website.