Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar een sportactiviteit gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn. Hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet meer betalen.

Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen voor deze kinderen de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur zoals voetbal, dansen, judo of muziek. Ken je een kind dat hulp nodig heeft? Of wil je helpen? Ga naar magikweermeedoen.nl.

Het Jeugdsportfonds start een campagne om ook deze gezinnen te laten weten dat zij een beroep kunnen doen op ons fonds. Via magikweermeedoen.nl roepen we op om deze kinderen en jongeren te helpen. Zo weten ouders van ons bestaan, kunnen leerkrachten, buurtsportcoaches, schuldhulpverleners en andere professionals een aanvraag voor een gezin doen. Ook kun je als particulier doneren.

Toolkit

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een toolkit voor de sportclubs ontwikkeld om het fonds onder de aandacht van de ouders te brengen. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde attributen voor kinderen tot 18 jaar voor gezinnen met te weinig inkomen. In de toolkit:

  • Tekst voor op de website
  • Tekst voor de nieuwsbrief
  • Folder voor ouders
  • Poster voor in de kleedkamer, kantine
  • Mailtekst over samenwerking met het fonds
  • Een e-mail handtekening die laat zien dat de club samenwerkt met het fonds

De toolkit is te downloaden via www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub.