Het Mulier Instituut heeft de afgelopen weken in opdracht van NOC*NSF een onderzoek uitgevoerd onder de sportverenigingen betreft de gevolgen van de corona crisis. Van de ondervraagde sportverenigingen maakt 40% zich zorgen over het voortbestaan, een kwart zegt zonder hulp en ondersteuning niet te overleven.

De grootste zorgen zijn gebaseerd op een verlies van leden en vrijwilligers, 20% van de verenigingen verwacht dat een deel van de bestaande leden het lidmaatschap zullen opzeggen. Tevens is een hoge inkomstenderving een zorg voor veel verenigingen, met name voor grote verenigingen met een eigen accommodatie.

Het kabinet maakte vorige week bekend om een noodpakket vrij te maken van 120 miljoen euro voor de Nederlandse sportverenigingen. Dit geld zal met name worden besteed aan het kwijtschelden van huurkosten. NOC*NSF komt binnenkort met een specifiek plan voor het noodpakket.

Lees hier het volledige rapport van het Mulier Instituut.