Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen t/m 18 jaar weer onder begeleiding buiten sporten, dat is goed nieuws! Het is de bedoeling dat vanaf 29 april zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen met een vorm van sport.

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen voor de kinderen t/m 18 jaar. Tevens staan hier extra aandachtspunten in per doelgroep, en links naar handige infographics. Het protocol is hier te downloaden. NOC*NSF heeft ter ondersteuning en verduidelijking van de maatregelen verschillende posters en informatieborden gemaakt. Deze zijn per doelgroep hieronder te downloaden.

Bekijk voor de meest recente informatie over het coronavirus en de (karate)sport ook het themadossier op onze website. Hier staat niet alleen informatie over het coronavirus, maar ook het sportprotocol van NOC*NSF, tips voor karate training vanuit huis en links naar handige websites.