Vanaf vrijdag 27 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’, ook wel TOGS genoemd, geopend. Deze regeling is er speciaal voor ondernemingen die schade lijden door gedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar aanleiding van het corona virus. Via de regeling TOGS kunt u een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 aanvragen.

Deze regeling is een gift, en hoeft daarom niet terugbetaald of verantwoord te worden. Tevens is de ondernemer vrij om dit geld naar eigen inzicht te besteden. Wel zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen. Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Er gekeken naar de SBI-code om te bepalen of een onderneming een beroep mag doen op de regeling. Bekijk hier alle SBI-codes die in aanmerking komen voor de regeling.
  • Er moet er een fysieke locatie zijn, met een ander adres dan het privé adres van de eigenaar/eigenaren.
  • De te verwachten omzetdaling t/m 15 juni is ten minste €4.000. Tevens zijn de te verwachten vaste lasten t/m 15 juni ten minste €4.000.

Bekijk alle voorwaarden hier.

De aanvraag kan online worden gedaan. Hiervoor zijn de volgende zaken nodig:

  • Een eHerkennigsmiddel of DigiD;
  • Het KVK nummer;
  • De SBI code (te vinden bij KVK);
  • Het IBAN nummer van de onderneming;
  • Het correspondentie- en bezoekadres;
  • De contactgegevens.

De aanvraag kan t/m 26 juni 17:00u via deze pagina worden ingediend.