Met ingang van mei 2020 zullen alle KBN danexamens op de zondag gaan plaatsvinden. Dat betekent dat zowel de kandidaten voor het reguliere danexamen als de kandidaten voor het bijzonder danexamen op dezelfde dag examen doen. Zowel het regulier als bijzonder danexamen zal daarom plaatsvinden op 24 mei 2020 in Sporthal de Sypel te Harderwijk.

Dit betekent dat de kandidaten voor het bijzonder danexamen vanaf 2020 ook in december examen kunnen doen. De kandidaten die bijzonder examen afleggen, doen hun examen in de namiddag in een aparte ronde.

Bij hoge uitzondering blijf het mogelijk om, in overleg met de platformvertegenwoordiger, Coördinator Dangraden en Promoties en het Bondsbureau, op een andere dag bijzonder danexamen te doen. De voorwaarden voor deelname aan het bijzonder danexamen blijven ongewijzigd en zijn te vinden op onze website.

Daarnaast zal er met ingang van mei 2020 een nieuwe Coördinator Dangraden en Promoties zijn. De komende periode zal dhr. Harthoorn de functie van Coördinator Dangraden en Promoties overdragen aan dhr. Van den Nieuwendijk.