Het lidmaatschap van de KBN is een jaarlidmaatschap. Middels dit bericht willen we al onze leden informeren over de contributiebedragen van 2020. De contributie van 2020 is als volgt vastgesteld:

Contributiegroep Contributie 2020 KBN-paspoorteenmalig KBN-paspoort + contributie 
t/m 10 jaar € 16 € 13 € 29,00
11 t/m 15 jaar € 32 € 13 € 45,00
vanaf 16 jaar € 42,50 € 13 € 55,50
Karateschool €142,00 nvt
Vriend vd KBN €5,50 nvt

 

Betaalt u nog niet per automatische incasso? Dan worden er extra kosten in rekening gebracht. U kunt ons via deze link machtigen voor een automatische incasso. Let op! Het KBN rekeningnummer is gewijzigd. Het juiste KBN rekeningnummer is: NL53 ABNA 0515 2041 45 t.n.v. Karate-do Bond Nederland.

Mocht u voor 2020 willen opzeggen, willen wij u verzoeken dit voor 1 december van het lopende jaar te doen. Opzeggen kan gemakkelijk via onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond. Opzegging bij de sportschool betekent daarom niet automatische opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging is afgegeven.