Per 5 september 2019 is er een aanpassing gedaan aan de Kata Selectiecriteria betreft het meenemen van punten bij een categoriewissel i.v.m. leeftijd. Met het voormalige systeem werden bepaalde karateka’s benadeeld als ze op een ongunstige datum jarig zijn. Om dit te ondervangen is een extra criterium toegevoegd.
De toevoeging:

·         Als de karateka wisselt van leeftijdscategorie (cadet -> junior en junior -> u21) neemt hij/zij de helft van de verdiende punten mee naar de volgende categorie, plus de helft van de hoogst behaalde internationale medailles. 

De nieuwe Kata Selectiecriteria zijn hier te lezen, en worden ook onder de sectie Topsport geplaatst. Deze criteria gaan in vanaf vandaag. In verband met de aankomende meetmomenten willen wij u vragen uw sporters hiervan op de hoogte te brengen.