Coachen is meer dan alleen maar op de wedstrijdvloer aanwezig zijn. Meer dan alleen je pupil naar een score schreeuwen.
De WKF/EKF heeft een aantal jaren geleden gedragsregels, kaders en richtlijnen gegeven waarbinnen een coach zijn vaardigheden kan, mag of zelfs moet gebruiken richting zijn pupil(len) tijdens de wedstrijden.
De KBN volgt dit voorbeeld, en zal met ingang van het seizoen 2019/2020 een KBN Coach cursus introduceren. Elke coach die actief is voor een Nederlandse club op een OAV toernooi, N(J)K of ON(J)K dient de licentie te hebben behaald voor aanvang van het toernooi. De Vanentoernooien vormen hierop een uitzondering, hiervoor is geen coach licentie verplicht. Meer inhoudelijke informatie over deze cursus staat in deze brief.
De cursus kost €50,00 per persoon, en bij het voldoen van de cursus is een licentie drie jaar geldig. De licenties kunnen worden ingetrokken door de WOC coördinator of door de KBN aangewezen Chief Referee tijdens een OAV toernooi of (O)NK.
Mocht een coach al een geldige en aantoonbare WKF coach licentie hebben, geeft dit automatisch recht op een Nederlandse accreditatie zolang de WKF coach licentie geldig is.
De eerste mogelijkheden om de coach cursus te volgen zijn voorafgaand en tijdens de ONJK.
  • Vrijdagavond 13 september;
  • Zaterdagochtend 14 september;
  • Zondagochtend 15 september.
De cursus wordt gegeven in het Topsportcentrum Almere, de tijden worden nog bekend gemaakt. Inschrijven voor de coach cursus kan via Sportdata. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Mochten er vragen zijn over de coach cursus, kunt u contact opnemen met het WOC via woc@kbn.nl.