De KBN is een vereniging van, voor en door leden. De afgelopen jaren zijn er veel toernooien onder auspiciën van de KBN georganiseerd, om de prachtige sport breed uit te kunnen dragen. Dit door het hele land. Uit de daarbij opgedane ervaringen is het bestuur gebleken dat het goed is om hierover duidelijke regels en afspraken te maken. Dit zodat alle betrokkenen weten waar zij aan toe zijn bij het organiseren en houden van een dergelijk toernooi.

Uit de ervaringen kwam onder meer naar voren dat er helaas niet altijd netjes met de materialen van de bond wordt omgegaan. Dit leidt tot extra werk van andere vrijwilligers om de materialen te controleren, schoon te maken en of te vervangen. Daarnaast leidt dit natuurlijk tot extra kosten.

Tevens is het bestuur gebleken dat er bij toernooien ook (veel) niet-leden deelnemen. In de ogen van het bestuur is het niet juist om op kosten van alle leden materialen en middelen ter beschikking te stellen waar ook niet leden gebruik van maken. Daar zijn de middelen van alle leden niet voor bedoeld.

Belangrijkste punten

  • Borg:

In het reglement is opgenomen dat de organisator van een OAV- of Vanentoernooi een borgsom voldoet. Dit zodat er een stimulans is om op een goede manier met de materialen van ons allemaal om te gaan.

  • Eigen bijdrage voor OAV-toernooien:

Met het beschikbaar stellen van materiaal is iedere keer een aardige kostenpost gemoeid voor vervoer en opslag van het materiaal. Teneinde meer toernooien te kunnen blijven organiseren voor alle leden, heeft het bestuur ervoor gekozen om een beperkte eigen bijdrage te vragen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die de organisator van het toernooi nodig heeft.

  • Controle lidmaatschap KBN en/of andere WKF erkende karatebond:

De KBN is een vereniging van ons allemaal. Het bestuur wil graag dat iedereen die gebruik maakt van de middelen op een toernooi ook bijdraagt aan de vereniging, middels een lidmaatschap. Voor deelnemers uit het buitenland is dit een andere WKF erkende bond. De KBN wil zo het lidmaatschap stimuleren en een eerlijkere verdeling van het gebruik van de middelen nastreven.

Ingangsdatum: 1-7-2019

Het reglement gaat in vanaf 1 juli 2019. Voor alle reeds toegekende OAV-aanvragen voor deze datum geldt niet de verplichting van een eigen bijdrage en de borg. Na deze datum gelden deze verplichtingen wel.

Ten aanzien van het KBN lidmaatschap en het stimuleren daarvan, geldt dat deze wel per de genoemde datum ingaat. Dit zoals opgenomen in de beschreven procedure van het reglement.

 

Het nieuwe reglement incl. bijlagen is hier te lezen.