Voor aanvang van de Algemene ledenvergadering op 23 juni aanstaande willen we van 12.00 uur- 13.00 uur een workshop geven over dit onderwerp.

Niet alleen omdat dit erg actueel is, maar er ook geluiden uit de gelederen komen hoe hier mee om te gaan. We zullen ingaan op de definitie, gedragscodes sportscholen/KBN en hoe te handelen bij overschrijding. Ook besteden we aandacht aan de meldplicht voor alle betrokkenen bij de sportscholen bij seksueel overschrijdend gedrag, welke begin dit jaar is ingesteld door NOC*NSF.

Deze workshop is bedoeld voor alle sportschoolhouders, lesgevend kader, begeleiders en eenieder die zich in de materie wil verdiepen. Dus vrij toegankelijk voor geïnteresseerden na inschrijving. (Dit geld enkel voor de workshop en niet voor de hierop volgende ALV).

Vragen over dit onderwerp kunt U opgeven bij inschrijving via info@kbn.nl of stellen via de mail aan vcp.kbn@ziggo.nl. Deze proberen we dan zoveel mogelijk mee te nemen in de workshop.

 

Ik hoop U te mogen ontmoeten 23 juni a.s.

 

Caroline Splinter

Vertrouwenscontactpersoon KBN

Email: vcp.kbn@ziggo.nl

Telefoon: 06- 41109513