Het bestuur van de Karate-do Bond Nederland is akkoord gegaan met de KBN danexamens eerste dan voor de jeugd.

In mei 2019 kunnen alle karateka’s van 12 en 13 jaar examen doen voor hun jeugd zwarte band eerste dan. Zij dienen, naast de minimale leeftijd van 12 jaar, te voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden bij een regulier danexamen, te weten:

  • Minimaal 3 aaneengesloten volle jaren KBN-lid te zijn
  • Minimaal een ½ jaar in bezit van de 1e Kyu

Vanaf december 2019 vallen ook de karateka’s van 14 jaar onder het jeugd danexamen. Voor karateka’s vanaf 15 jaar geldt dan het reguliere danexamen.

Karateka’s die zijn geslaagd voor het jeugd danexamen krijgen een speciaal jeugd diploma en een jeugd zwarte band. Zij dienen deze zwarte band te dragen tot zij geslaagd zijn voor hun reguliere dangraad.

Karateka’s met een jeugd eerste dan mogen, net als de reguliere geslaagden voor eerste dan, examen doen voor tweede dan bij de minimale leeftijd van 17 jaar.

Voor meer informatie over de danexamens kunt u ook kijken op onze website: https://www.kbn.nl/examens/