Op zaterdag 2 maart 2019 is de Karate-do Bond Nederland gestart met een nieuwe opleiding, KBN Leraar Karate-do Niveau 4.

Onder leiding van Bart Harkema heeft een mooie groep cursisten de start gemaakt met de opleiding. Uiteindelijk zal de opleiding een jaar duren, en hopen wij begin 2020 alle cursisten een niveau 4 diploma te kunnen overhandigen!

Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op: https://www.kbn.nl/opleidingen/