Voorheen was de European Championships for Regions het toernooi voor het behalen van een Europese scheidsrechterlicentie, sinds enkele jaren is dat het EJK. Het grote verschil tussen beide toernooien is het tijdstip, namelijk van halverwege het jaar naar begin van het jaar. En aangezien het WKF-reglement ieder jaar aan het eind wordt herzien levert de voorbereiding enige stress op, want van flink oefenen met de nieuwe regels is geen sprake.

Voor dit jaar zijn er grote wijzigingen doorgevoerd in het WKF-reglement, met name als het gaat over het jureren van kata. Er wordt niet meer gewerkt met vlaggen maar met punten en het jurypanel bestaat uit zeven in plaats van vijf judges. De demonstratie van de kata wordt beoordeeld met twee cijfers, één voor de technische uitvoering en één voor de atletische uitvoering. Voor iedere uitvoering wordt een score gegeven van 5.0 tot en met 10.0 in stappen van 0.2. Alle veertien scores worden volgens een bepaalde methode door de computer verwerkt en gewogen en het eindresultaat wordt op een scherm gepresenteerd. Mocht je meer willen weten over de nieuwe jurymethode kata, lees dan het vernieuwde KBN katareglement eens door.

De wijze van examineren is echter hetzelfde als de afgelopen twee jaar, namelijk dat men 20 videofragmenten moet beoordelen en vervolgens aangeeft wie de winnaar is, waarbij de mogelijkheid bestaat dat één of meerdere deelnemers gediskwalificeerd kunnen worden. Deze wijze van examineren wordt door veel kandidaten als zeer lastig ervaren en dit blijkt ook iedere keer uit de slagingspercentages.

Voorafgaand aan de briefing worden de uitslagen medegedeeld. Net als voorgaande jaren is de spanning om te snijden en worden de kandidaten om beurten opgeroepen. De lat ligt hoog en dat kata jureren echt moeilijk is blijkt maar weer, want 90% van de examenkandidaten is gezakt.

De examencommissie probeert mij nog voor de gek te houden door te vragen wat er ‘mis’ ging tijdens mijn examens en ondanks het positieve gevoel begin ik te twijfelen. Maar van hun gezichten is af te lezen dat men iets achter houdt en in mijn geval zijn dat twee diploma’s. De commissie feliciteert mij met het behalen van de licenties Kata Judge A en Kumite Referee A en geeft aan onder de indruk te zijn van mijn kumite praktijkexamen.

Op de gang staan Jaap en Con te wachten die mij vervolgens feliciteren met de behaalde successen. Veel tijd om het succes te vieren is er niet, de briefing begint en de komende drie dagen vindt het EJK plaats, oftewel we moeten aan de bak.

Wederom bedank ik iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen. Scheidsrechteren is immers teamwork, je doet het nooit alleen!

Michel Edel