De Karate-do Bond Nederland is verheugd om te kunnen mededelen dat ze per deze week twee nieuwe ad interim bestuursleden heeft toegevoegd aan het bestuur.
Dhr. Ronald van Oostrom zal de functie van ad interim secretaris op zich nemen. De functie ad interim penningmeester zal worden vervuld door dhr. Joost Grundeken.
Beiden zullen zich aan de leden presenteren op de eerstvolgende ALV.
Wij willen beide heren bedanken voor hun enthousiasme en hopen op een succesvolle samenwerking.