Terwijl de inkt van het KBN wedstrijdreglement nog niet droog is, krijgt het scheidsrechterskorps van de Karate-do Bond Nederland uitleg over de nieuwe kata en kumite regels die gelden vanaf 01 januari 2019.

Aan saamhorigheid geen gebrek binnen het korps, samenwerken, elkaar overtuigen maar ook geconfronteerd worden met veranderingen, het kwam allemaal aan de orde tijdens de verschillende praktijk casussen.
Het was dan ook terecht een geslaagde en leerzame studiedag te noemen.

Heb jij belangstelling om als scheidsrechter actief te zijn bij een vanen- en/of nationaal toernooi, meld je aan voor een cursus bij jou in het rayon!