Het lidmaatschap van de KBN is een jaarlidmaatschap. Middels deze nieuwsbrief willen we al onze leden informeren over de contributiebedragen van 2019. De contributie van 2019 is als volgt vastgesteld:

  • Jeugd t/m 10 jaar: €15,50 per jaar
  • Junioren t/m 15 jaar: €31,00 per jaar
  • Senioren vanaf 16 jr: €41,00 per jaar
  • VRIEND vd KBN: €5,50 per jaar
  • Sportscholen: €138 per jaar

Betaalt u nog niet per automatische incasso? Dan worden er extra kosten in rekening gebracht. U kunt ons via deze link machtigen voor een automatische incasso.

Het opzeggen van het KBN lidmaatschap kan voor 1 december van het lopende jaar. Mocht u voor 2019 willen opzeggen, willen wij u verzoeken dit voor 1 december 2018 te doen. Opzeggen kan via onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond. Opzegging bij de sportschool betekent daarom niet automatische opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging is afgegeven.