Op 14 april 2018 is op de bijzondere ledenvergadering het nieuwe bestuur gekozen.

De werkwijze en visie van het nieuwe bestuur en de Hoofd Bondscoach senioren, Stuart Kemp, blijken onverenigbaar. Om die reden hebben het bestuur en Stuart  na intensief gezamenlijk overleg besloten de samenwerking per 1 augustus te beëindigen.

Wij bedanken Stuart voor zijn niet aflatende inzet en de met het Nederlands Karateteam behaalde prestaties.