Na de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 14 april jl. heeft het nieuwe bestuur zondagavond 15 april met elkaar via een conference call de eerste stappen gezet. Hoofdonderwerpen waren een terugblik op de ALV, en het verdelen/toedelen van de portefeuilles. Dit is op constructieve wijze gebeurd waarin de leden hebben kunnen aangeven waar hun kracht c.q. ambitie ligt.

Zoals u weet zijn er naast de voorzitter Eddy Marques nog maar twee bestuursleden gekozen door de leden. De portefeuilleverdeling die is gemaakt: dhr. Jan Scholte Albers voor scheidsgerecht, dhr. Maruice Schorer voor PR/Communicatie/Sponsoring, dhr. Eddy Marques voor Dangraden/Opleidingen/Topsport/Veilig Sportklimaat.

We hebben op een drietal portefeuilles dan ook nog vacatures open. Op de functie van penningmeester, secretaris en op de portefeuille Breedtesport/Para karate/OAV.

 

Met sportieve groet,

Eddy Marques

Voorzitter