Zaterdag 14 april 2018 vond de buitengewone ledenvergadering van de Karate-do Bond Nederland plaats. De leden vonden de keuze om een EK in Nederland te organiseren in 2021 bestuurlijk financieel onvoldoende onderbouwd, in samenhang met de onzekerheid over het dragen van de financiële risico’s. Dus hiervan is afgezien. Daarna kozen de leden een nieuwe voorzitter en bestuursleden. We mogen aan u voorstellen onze nieuwe KBN voorzitter Eddy Marques, met de bestuursleden Maurice Schorer en Jan Scholte Albers.

Momenteel wordt met voorrang gewerkt aan de AVG (implementatie Europese regelgeving op gebied van privacy), met de deadline van 25 mei 2018. Tevens wordt onder leiding van de nieuwe voorzitter gewerkt aan een nota van bevindingen die ingaat op de bestuurlijke stand van zaken van de organisatie, met onder meer aandacht voor de Olympische Spelen in 2020, Breedtesport, Topsport, Scheidsgerecht, de vermogenspositie van de KBN en Veilig Sportklimaat (VSK). De nota van bevindingen dient als vertrekpunt voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die over ruim twee maanden plaatsvindt.