Op 25 mei 2018 zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gaan. Dit is een privacy wet die de gehele Europese Unie (EU) betreft, en gevolgen kan hebben voor de KBN en de bij ons aangesloten verenigingen. De KBN is intern druk bezig om haar administratie op orde te brengen voor de AVG wetgeving, maar wij willen dit ook graag delen met onze clubs.

Wat doet de AVG? 

 • Versterking en uitbreiding privacy rechten;
 • Meer verantwoordelijkheid voor organisaties;
 • Bevoegdheden voor privacy toezichthouders voor boetes tot 20 miljoen euro.

NOC*NSF geeft in samenwerking met Stichting AVG specifieke informatie voor sportbonden en -verenigingen. Deze zullen wij uiteraard met jullie delen. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

Iedere organisatie krijgt met de AVG wetgeving te maken. Laat je niet afleiden door spookverhalen dat het veel werk is. Begin bij het begin, via het algemene stappenplan richting de invoering van de AVG.

Algemeen stappenplan AVG

 1. Bewustwording van de privacy regels.
 2. Zorg ervoor dat de betrokkenen hun privacy rechten goed kunnen uitvoeren.
 3. Breng de gegevensverwerking in kaart.
 4. Breng privacy risico’s in kaart en beschrijf maatregelen die genomen (kunnen) worden.
 5. Zorg bij het ontwerpen van nieuwe documenten dat de gegevens goed worden beschermd, en neem maatregelen dat bestaande procedures aan de nieuwe privacywetgeving voldoen.
 6. Bepaal of een Functionaris Gegevensbescherming (FG) van toepassing is.
 7. Alle eventuele datalekken moeten worden gedocumenteerd.
 8. Als de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed aan een externe partij, moet worden beoordeeld of deze nog toereikend is.
 9. Mochten er meerdere vestigingen zijn in meerdere EU-staten, is er maar één toezichthouder.
 10. De organisatie moet altijd kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het geven van zijn persoonsgegevens.

Voor onze verenigingen hebben we enkele handige informatie verzameld en gemaakt, zie onderstaande documenten en links. Wij adviseren jullie deze aandachtig door te lezen. Verder worden er vaak nieuwe artikelen betreft de AVG geplaatst op de website www.sport.nl. Kijk bijvoorbeeld eens hier.

Documenten

Links