Het bestuur wil langs deze weg haar dank betuigen aan alle sponsoren, vrijwilligers, medewerkers, Topsport Rotterdam, sporters die er voor gezorgd hebben dat deze Dutch Open sportief een groot succes is geworden. De WKF en de Chief Referee van het toernooi hebben hun complimenten uitgesproken over de organisatie en het vlotte verloop van het toernooi. Tijdens het toernooi hebben we ook officieel afscheid genomen van Geoffrey Berens als bondscoach, Carole Konings op het bondsbureau en Wil van Daalen. Carole heeft een nieuwe baan gevonden, en wij wensen haar al het geluk in de toekomst. Wil gaat het, na 20 jaar betrokken te zijn geweest bij de organisatie, wat rustiger aan doen.