De vacatures voor bondstrainers zijn afgelopen weekend definitief ingevuld. Naast Daniel Sabanovic, die reeds in een eerder stadium is benoemd, wordt de 2e vacature ingevuld door een carrousel van 4 trainers, nl. Babak Goudarzi, Virgil Visser, Peter Creemers en Cuney Kutlu. Deze situatie zal rondom de zomervakantie worden geëvalueerd. In overleg met Annelies Bouma zal er een vacature geplaatst worden voor een bondstrainer voor de jeugd. Annelies heeft te kennen gegeven dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.