De Karate-do Bond Nederland heeft een protocol opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze met mogelijke vrijwillige dubbelfuncties binnen onze organisatie wordt omgegaan. Deze is hieronder te lezen, alsmede bij onze reglementen.

Protocol vrijwillige dubbelfuncties Karate-Do Bond Nederland

 1. Onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de KBN is:
  1. Het lidmaatschap van een tuchtcommissie, ongeacht of deze tuchtcommissie al dan niet is gelieerd aan de KBN;
  2. Het lidmaatschap van een commissie van beroep, ongeacht of deze commissie al dan niet is gelieerd aan de KBN;
  3. Een functie als coach op het nationaal sportvlak;
  4. Een functie als vertrouwenspersoon binnen de sport, ongeacht of het een andere sportbond dan de KBN betreft;
  5. Lidmaatschap van de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het is medewerkers van de KBN, niet zijnde bestuurders, niet toegestaan om:
  1. Lid te zijn van het bestuur van de KBN;
  2. Lid te zijn van een tuchtcommissie, ongeacht of deze tuchtcommissie al dan niet is gelieerd aan de KBN;
  3. Lid te zijn van een commissie van beroep, ongeacht of deze commissie al dan niet is gelieerd aan de KBN;
  4. Deelnemen aan enig andere commissie gelieerd aan de KBN in de rol van vrijwilliger.