Zondag 17 december jl. is het voltallige bestuur teruggetreden. Het bestuur heeft op dit moment een demissionaire status. Dat betekent dat het bestuur nog steeds bevoegd is en dus de verantwoordelijkheid draagt voor o.a. de financiële en administratieve zaken. Een demissionair bestuur geeft uitvoering aan lopende zaken en besluiten.

​Concreet: De ALV heeft de begroting 2018 goedgekeurd. Het WOC is ​bezig geweest met de voorbereidingen van de Dutch Open in Rotterdam.

Het demissionair bestuur schrijft een buitengewone bondsvergadering uit op zondag 14 januari ​2018 ​op Papendal. De nieuwjaarsreceptie komt daarmee helaas te vervallen. Een officiële uitnodiging voor de vergadering volgt nog. Er wordt naar een alternatief voor de nieuwjaarsreceptie gezocht om elkaar ergens in het seizoen nog te ontmoeten en iedereen te huldigen die daar recht op heeft. We hopen op uw begrip.

 

We wensen u fijne Kerstdagen en een gezond, sportief 2018.

 

​​Het demissionair bestuur van de Karate-do Bond Nederland​