Beste sporters, trainers en coaches,
Na de bekendmaking van de EJK selectie bereikten mij de afgelopen dagen vragen over de wijze waarop de sporters die voor Nederland uitkomen tijdens het EJK 2018 zijn geselecteerd. Omdat ik er waarde aan hecht dat alle betrokkenen over dezelfde en juiste informatie beschikken, zet ik hieronder een aantal feitelijkheden uiteen.
Puntencriteria
Er is op geen enkel moment een minimale puntengrens voor deelname aan het EJK 2018 gecommuniceerd, zoals ook bij voorgaande toernooien niet gebeurd is. De KBN heeft derhalve geen doelstelling om alle gewichtscategorieën ‘te vullen’. Conform de bestaande selectiecriteria kan de bondscoach de sporter met het hoogste aantal punten uit een categorie voordragen voor deelname aan het EJK. Er bestaat echter geen enkele verplichting om in elke categorie een sporter voor te dragen.

Selectiecriteria
De bondscoach houdt zich het recht voor om per categorie, los van het aantal behaalde punten, een sporter voor te dragen indien deze in zijn mening bewezen heeft aansluiting te hebben met de internationale top. Het is dus mogelijk dat wanneer een sporter uit categorie A 10 punten heeft behaald en een sporter uit categorie B 10 punten heeft behaald, alleen sporter B wordt voorgedragen. Het is vervolgens aan de bondscoach om gemaakte keuzes te motiveren.

 

Geoffrey Berens
Bondscoach Kumite U18 & U21
Karate-do Bond Nederland