Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat Ralf van der Eerden om gezondheidsredenen zijn functie Bestuurslid Topsport Talentontwikkeling & Opleidingen per direct heeft neergelegd.
Ralf is vol enthousiasme gestart en heeft dit tot de dag van vandaag met ontzettend veel enthousiasme gedaan. Door zijn intensieve manier van werken en absolute wens om altijd bereikbaar en benaderbaar te zijn is Ralf daar waar nodig niet meer aan rustmomenten toegekomen. Het resultaat hiervan is dat zijn lichaam de noodklok heeft geluid.
Deze noodklok gaf een dusdanig groot alarmsignaal af dat Ralf niet anders kan dan, tot zijn eigen teleurstelling, per direct uit het bestuur terug te treden.
Wij bedanken Ralf voor zijn onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme en wensen hem alle geluk en gezondheid toe.
Bestuur KBN