Zondag 12 november ​jl. ​heeft de evaluatie van het WJK te Tenerife plaatsgevonden met Bondscoaches, Bestuur en ondersteunende functionarissen.
In navolging hiervan heeft Ulrich Smeins te kennen gegeven zijn functie en aanverwante taken als Assistent Bondscoach U21 neer te leggen.

Het bestuur heeft zijn terugtreden per 1 december ​a.s. geaccepteerd.

Wij bedanken Ulrich (Papi) Smeins voor zijn gepassioneerde inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren en wensen hem het allerbeste voor wat de toekomst brengen zal.