Na de ALV van 2 juli jl. is het nieuwe bestuur inmiddels meerdere malen bij elkaar geweest om te vergaderen. In de nieuwe samenstelling is op de laatste vergadering besloten om de KBN-leden op de hoogte te houden van een aantal besluiten die aan de vergadertafel worden genomen en voor de achterban belangrijk kunnen zijn.

Hierbij de eerste afgehamerde besluiten:

  1. Graag maken we ons als KBN sterk voor een Veilig Sportklimaat. We willen proberen om uiterlijk in het 1e kwartaal van 2018 de bij ons aangesloten sportschoolhouders en hun leraren, onze bondscoaches, onze vrijwilligers, trainers en scheidsrechters te voorzien van een VOG, voor zover deze nog niet door de betreffende personen in bezit zijn. In het kader van goed voorbeeld doet goed volgen, zijn inmiddels het voltallige bestuur en de dames van het bondsbureau in bezit van een VOG-verklaring, die op het bondsbureau aanwezig zijn.
    Bij deze dan ook het verzoek dat als u als een van voorgenoemde personen in bezit bent van een VOG-verklaring, een scan hiervan te mailen aan info@kbn.nl . Bent u nog niet in bezit van een VOG-verklaring en wilt u deze aanvragen dan kunt u dit via een mail aan info@kbn.nl
  2. Het huidige bestuur heeft besloten de reeds verworven kennis en kunde t.a.v. het besturen van de KBN niet verloren te laten gaan. Om die reden zijn Herman van der Meulen en Fran├žois van Langevelde benoemd als adviseurs om het bestuur met raad en daad terzijde te staan, dit in eerste instantie tot 1 januari.