De KBN is continue bezig met het verder professionaliseren. Zo ook waar het gaat om ons beleid om sporters op een veilige en gezonde wijze te laten sporten. Eén van de aandachtspunten daarbij is of de sporters die wij selecteren voor onze kernploeg in staat zijn om de fysieke belasting aan te kunnen. Om er zeker van te zijn dat wij niks aan het toeval overlaten hebben we dan ook in het topsportprotocol bij onze algemene bepalingen aangegeven dat de leden van de kata en kumite kernploeg elke twee jaar een sportmedisch onderzoek dienen te ondergaan.

Via deze weg willen wij al onze kernploeg leden er nogmaals op wijzen dat wij als KBN het van het allergrootste belang achten dat onze sporters hun eigen gezondheid serieus nemen.

Wij verwachten dan ook dat elk kata en kumite kernploeglid vanaf 14 jaar, welke momenteel geen sportmedisch onderzoek heeft ondergaan in de afgelopen twee jaar, dit alsnog laat uitvoeren.

Voor de senioren verwachten wij dat dit uiterlijk 01-10-2017 in orde is en aan de bondscoach overhandigd is. Voor de U21 (U16/U18/U21) dient elk kernploeglid dit uiterlijk 14-10-2017 aan de bondscoach te kunnen overhandigen. Dit geldt vanaf 14 jaar, voor de kernploegleden van Annelies en Almir die U14 zijn, is een sportmedisch onderzoek vanuit de KBN niet verplicht omdat deze leeftijdsgroepen nog niet in aanmerking komen voor uitzending naar een EJK en/of WJK.

Het sportmedisch onderzoek wat dient te worden ondergaan betreft het “Basisplus Sportmedisch Onderzoek”.

Basisplus Sportmedisch Onderzoek

Inhoud:

 • Onderdeel Basis Sportmedisch Onderzoek
  • Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest, urinetest
  • Algemeen intern en orthopedisch onderzoek.
  • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten
  • Advisering
  • Standaard rapportage.
 • Longfunctie
 • Elektrocardiogram (rust-ECG)
 • Bloedonderzoek met hemoglobine (Hb) en cholesterol.
  • Op indicatie kan extra bloedonderzoek worden verricht
Mochten er nog aanvullende vragen zijn, kunt u contact opnemen met de desbetreffende bondscoach.