Op 21 augustus 2017 zijn alle sportschoolhouders, trainers en coaches met senioren kumite atleten uitgenodigd voor de bijeenkomst “De weg naar 2020” op zondag 3 september jl.. Een groot aantal sportscholen heeft gehoor kunnen geven aan de oproep en een klein aantal sportscholen heeft zich afgemeld in verband met andere verplichtingen.

Het overleg is door alle aanwezigen als constructief en positief kritisch ervaren. Omdat we een ieder op de hoogte willen houden van de besproken onderwerpen, streven we ernaar om uiterlijk 15 september a.s. een beknopt verslag van de bijeenkomst te delen. Er is bovendien afgesproken om na de WJK te Tenerife een vervolg te geven aan de eerste bijeenkomst. Vanzelfsprekend ontvangen alle sportscholen dan wederom een uitnodiging.

Een van de uitkomsten van de bijeenkomst is een aantal aanpassingen op de puntencriteria. Kort gezegd is het aantal te verdienen punten aangepast en worden er punten toegekend wanneer er door de sporter wordt deelgenomen aan de kernploegtrainingen.

Hier wordt de aangepaste puntencriteria toegelicht.

Verder is er afgesproken dat sporters die in 2016 medaillewinnaars waren op het Nederlands Kampioenschap, na akkoord van de clubcoaches of trainers kunnen worden uitgenodigd voor deelname aan een drietal proef kernploegtrainingen. Ook sporters waarvan de clubcoaches of trainers van mening zijn dat ze het niveau hebben om deel te nemen aan de kernploegtrainingen kunnen worden voorgedragen voor een drietal proef kernploegtrainingen.

In overleg met de bondscoach wordt de sporter vervolgens wel of niet toegelaten.

De aangepaste puntencriteria zijn met ingang van vrijdag 8 september 2017 van kracht. De puntencriteria zullen na de 6 meetmomenten worden geëvalueerd. Het is dus in het belang van de sporters dat de clubcoaches of trainers zo snel als mogelijk aan de bondscoach kenbaar maken welke sporters uitgenodigd zouden moeten worden. Dit kan via het e-mailadres stuart.kemp@kbn.nl.

Inhoudelijke vragen over dit schrijven kunnen worden gericht aan de bondscoach, Stuart Kemp, via bovengenoemd e-mailadres of zijn mobiele nummer 06- 51 244 366.

 

Met vriendelijke groet,

 

Karate-do Bond Nederland

Carmelita D. Reeberg

Vice Voorzitter

Secretaris / Topsport Kumite