Op 31 augustus jl. werd ex voorzitter van de KBN, dhr. Herman van der Meulen, verrast met de uitreiking van de 1e Dan H.C.. De uitreiking gebeurde door voorzitter a.i. Jan Scholte Albers, vicevoorzitter Carmelita Reeberg en Coördinator Danexamens en Promoties Hans Harthoorn.

Er zijn onder zijn leiding in een korte periode vele resultaten geboekt, waaronder het opbouwen van een breed internationaal netwerk, de Premier League status voor onze Dutch Open, de toewijzing door de EKF van het EK 2021 naar ons land, voor het eerste sinds jaren karate weer op televisie, het groeiende aantal sponsoren, een nieuw Kata beleid en vorming nieuw bondscoach team, de introductie van het Sportkarate en Totaalkarate, mooie sportieve prestaties op nationale en internationale toernooien (vorige week nog drie kata medailles op de Austrian Open!), een flink toenemend aantal breedtesporttoernooien (OAV’s), investeringen in de topsport: meer topsporters hebben aan meer toernooien/meetmomenten deelgenomen, investeringen in het (inter)nationaal scheidsgerecht, nieuw erkenningsbeleid karateleraren, vorming Dangraadcollege en start algehele herziening Dangradenreglement, vormgeving beleid en Parakarate, start Nieuwsbrief, oprichting Vrienden van de KBN, stroomlijnen en updaten financiële administratie. Om deze redenen werd de 1e dan H.C. uitgereikt en willen wij Herman van der Meulen van harte feliciteren met zijn zwarte band!