Na de memorabele ALV van 2 juli jl. is het nieuwe bestuur op 07 juli bij elkaar gekomen. Hoofdonderwerpen waren het elkaar leren kennen, een terugblik op de ALV en het verdelen/ toedelen van de portefeuilles. Dit is op een constructieve wijze gebeurd waarin de leden hebben kunnen aangeven waar hun kracht c.q. ambitie ligt.

In een nieuwe samenstelling ontstaat ook een nieuw krachtenveld. Een nieuw team dient om te groeien, problemen te (h)erkennen, oplossingen te zoeken en verschillende fases te doorlopen. Ik zal u niet vermoeien met de theorie van Bruce Tuckman, maar het moge duidelijk zijn dat het enige tijd kost om er een soepele eenheid van te maken. De goede wil is er zeker.

Zoals u weet heeft dhr. Fran├žois van Langevelde niet alleen zijn functie als penningmeester neergelegd, maar ook zijn functie als bestuurslid. Persoonlijk betreur ik zijn besluit maar respecteer het uiteraard wel. Ik wil Fran├žois nogmaals bedanken voor het uitstekende werk dat hij verricht heeft en de wijze waarop alles is gedocumenteerd.

Gelijktijdig ben ik blij u te kunnen mededelen dat mevr. Yasemin Polderman deze cruciale functie op zich wil nemen. Uiteraard in eerste instantie als a.i.. Yasemin zal zich op de ALV van december aan u presenteren.

In het organogram op de website kunt u zien wie welke positie bekleed.

Eerst komende bestuursvergadering is op 31 augustus. Dit i.v.m. de vakantie(spreiding).
Het bestuur hoopt op een prettige samenwerking met de leden en sportscholen.

Mede namens de collega bestuursleden wens ik u allen een hele fijne vakantie.

 

Hartelijke groet,

Jan Scholte Albers
Voorzitter a.i.