Beste topsporters, clubcoaches en trainers,

Afgelopen zondag jl. ben ik tijdens de centrale training door onze topsport portefeuillehouder kumite, Carmelita Reeberg, geïntroduceerd als de Bondscoach van de Karate-do Bond Nederland senioren kumite. Ik zie het als een enorm voorrecht om te mogen werken met de beste vechters van Nederland. Met de introductie is wat mij betreft het startsein gegeven voor een intensieve sportieve samenwerking met zowel de sporters, coaches en begeleiders. Voordat ik dit nader toelicht, stel ik me graag eerst even kort voor.

Mijn naam is Stuart Kemp. Ik ben 41 jaar, getrouwd met Saskia Kemp-Havelaar en heb een zoon van 17 en een dochtertje van twee. Momenteel werk ik als Manager Operations bij G4S Aviation, waar ik op de internationale luchthaven Schiphol eindverantwoordelijk ben voor de dienstverlening binnen het ruimbagagecontract. Simpel gezegd voorkomt mijn team van 350 FTE dat er voor bedreiging geschikte voorwerpen via de ruimbagage aan boord van een vliegtuig kunnen worden gebracht.

Naast mijn reguliere werk, begeleid ik als oud-topsporter getalenteerde karateka’s waarbij naast het geven van karatetrainingen de nadruk ligt op het mentale vlak. Uit eigen ervaring weet ik dat bij het uitoefenen van karate op topniveau, de nadruk van het fysieke naar het mentale vlak verschuift. Bij het halen van prijzen creëert de omgeving van de sporter (vaak onbedoeld) extra druk. Ik zie het onder andere als mijn rol om vechters te leren omgaan met deze uitdagingen. In mijn functie als Bondscoach mag ik hier, in meer structurele vorm, aandacht aan schenken.

Dan nu mijn toelichting op de wens tot intensievere samenwerking. Mijn geloof in het potentieel van onze topsporters is groot. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we dit potentieel nog niet optimaal benutten. Om die reden ben ik voornemens om op zo een kort mogelijke termijn driehoeksoverleggen in te plannen tussen de selectieleden, trainers/coaches en mijzelf. Deze contactmomenten gebruik ik graag om de doelen van de sporters helder te krijgen en om te bespreken waar de samenwerking geïntensiveerd kan worden zodat we (bondscoach, clubcoach en trainer) elkaar optimaal versterken. Ik maak namelijk graag gebruik van de bestaande expertise en verwelkom alle invalshoeken. Graag kom ik kort voor of tijdens een training langs zodat ik mij een goed beeld kan vormen van de trainingsomgeving en -methodieken.

Mijn streven is om voor 31 juli 2017 alle selectieleden met trainer/coaches te hebben gesproken. Ik begrijp dat dit gezien de zomerperiode ambitieus is, maar de eerste internationale toernooien staan op korte termijn al voor de deur.  Als je als trainer/coach openstaat voor mijn uitnodiging, verzoek ik je om een e-mail te sturen naar stuart.kemp@kbn.nl met een drietal data waarop jouw agenda ons contactmoment toelaat.

Voor wat betreft de centrale trainingen komen we vanaf heden tot aan ieder geval 8 september 2017 iedere zondag op de locatie Theo Meijer Sport in Leusden samen. Hierbij dan ook het verzoek  om van 09.30 uur tot 12.30 uur in de agenda te blokken. Ik zorg er voor dat er een presentielijst aanwezig is zodat deze kan worden ondertekend voor aanvang van de training. De training start uiterlijk om 09.30 uur. Ik verwacht dan ook dat alle vechters voor die tijd het karate pak en bescherming al aan hebben.

Ik kijk uit naar onze samenwerking en hoop dat we op korte termijn nader kennis kunnen maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stuart Kemp

Bondscoach Kumite Senioren