Op 2 juli jl. in de ALV heeft François van Langevelde zijn functie als penningmeester en bestuurslid van de KBN neergelegd. De hoeveelheid geïnvesteerde tijd en de gang van zaken in de ALV hebben hem hiertoe doen besluiten. Het bestuur dankt François voor zijn inzet en expertise.

In de ALV zijn tevens 4 nieuwe bestuursleden aangenomen t.w. Aldo Bagchus, Maurice Schorer, Ralf van der Eerden en Ernst Berens, die zich na latere overweging toch heeft teruggetrokken. Het nieuwe bestuur presenteert zich na de zomer. Er heeft al een voorlopige indeling van portefeuilles plaatsgevonden.

Het bondsbureau is nog tot 21 juli a.s. normaal bezet. Van 22 juli t/m 22 augustus 2017 is het bondsbureau vanwege vakanties beperkt bereikbaar. U kunt ons dan het beste mailen via info@kbn.nl dan wordt uw bericht z.s.m. opgepakt.