Met het oog op de verdere professionalisering van onze sportbond, zijn wij (met spoed) op zoek naar een drietal leden met gezonde interesse in de financiële situatie van de KBN. De bedoeling is dat op maandag 24 april 2017 om 19:30 aan de Burgemeester van Roijensingel 18 te Zwolle deze groep bij elkaar komt (tezamen met de penningmeester van de KBN) teneinde de financiële situatie van de bond te beoordelen; zij zullen (zonder de penningmeester) de kascommissie vormen. Deelname aan de kascommissie is voor alle KBN-leden mogelijk, enige kennis van financiële (vraag)stukken is een pre.

De kascommissie heeft inzicht in de gehele administratie van de KBN en zodoende ook in de risico’s die de KBN loopt. Denk hierbij aan het ontbreken van een inboedelverzekering of de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. Om te waarborgen dat de kascommissie haar werk naar eer en geweten kan doen, is het bestuur verplicht om op alle (relevante) vragen in antwoorden te voorzien.

Het doel is om uiterlijk 30 april 2017 het onderzoek afgerond te hebben. Het resultaat is een verslag waarin de kascommissie haar bevindingen met het bestuur deelt. Dit verslag zal tevens onderdeel uitmaken van het jaarverslag; zodoende krijgen alle leden de mogelijkheid om het in te zien.

In verband met een wijziging van data bij NOC*NSF is het niet mogelijk om de eerste benoeming van de kascommissie via de ALV te laten geschieden. In dat kader wordt de volgende werkwijze gebezigd: de eerste benoeming zal geschieden door de penningmeester, ten tijde van de ALV in juli 2017 krijgen de leden de mogelijkheid om zich uit te spreken over de benoeming.

In de jaren volgend op 2017 zullen benoemingen (en aftredingen) geschieden via de ALV.

De aanmeldingen om deel uit te maken van de eerste kascommissie van de Karate-do Bond Nederland kunnen worden gericht aan het bondsbureau van de Karate-do Bond Nederland, te bereiken via het volgende e-mailadres: info@kbn.nl. Aanmeldingen dienen voor 15 april 2017 om 13:00 gedaan te zijn. Kort na deze datum wordt u persoonlijk bericht.